Credokirken Kongsberg er en frittstående og lokal menighet, som ønsker å forkynne og opphøye Jesus gjennom undervisning, betjening, lovsang, bønn, evangelisering/misjon og fellesskap. Menigheten er knyttet trossamfunnet Credokirken.

Vi ønsker å være kraftsenter for Gud i Kongsberg. En karismatisk menighet som favner både barn, unge og gamle, og med et sterkt sosialt engasjement som berører byen på flere plan.

https://www.laagendalsposten.no/nyheter/reportasje/mat/de-deler-ut-mat-…

Nyhet: Nå kan du lytte til taler fra søndagsmøtene her!